+36 70 944 0690 / info@sajatfotosajandek.hu

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató 

 

A sajatfotosajandek.hu-t Bus Lívia ev. üzemelteti. Bus Lívia (továbbiakban Üzemeltető) jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

 

1.Az adatkezelő

Bus Lívia ev., Nyilvántartási száma: 52839041 Székhely: 2131 Göd, Kossuth L. tér 2. Adószám: 69197833-1-33.

 

2.A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A sajatfotosajandek.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a webáruház üzemeltetője nem használja.

 A honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez háromszintű jogosultsági kör lett kialakítva.

 Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

 A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy véleményeket tudjon irni a termékeiről. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel, vagy név megadása nélkül fejti ki véleményét. Az üzemeltető  az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára a hozzászólás mellett. A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét az üzemeltető kizárólag kapcsolattartási célra használja.

 A harmadik szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni a teljes nevét; (cég esetén a cége nevét); címét (cég esetén a cége címét); telefonszámát; az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy webáruházban vásárolni tudjon a termékekből. Ebben az esetben valós adatokat kell feltüntetni, különben nem jöhet létre a vásárlás. Az üzemeltető a fenti adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára. A fenti adatokat  kizárólag a vásárlással kapcsolatos teendőkre használja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy véleménye is személyes adat. A véleményéből nem csak az Ön személyes adataira, hanem adott esetben más személyes adatára is lehet következtetni. Kérjük, hogy más személyes adatait ne tegye közzé a honlapon!


Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy az üzemeltető a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja
a)A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

b)A számlázás és szállítási adatok kezelése elengedhetetlen a webshopban történő vásárláshoz, és a megrendelt áru célba juttatásához.

Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatokat eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így jogsegélykérések esetén az ügyvéd, kérdés esetén a programvezetők hozzáférnek a felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

 

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén , vagy az info@sajatfotosajandek.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@sajatfotosajandek.hu e-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő. December 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az üzemeltető a hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot

7. Adatbiztonsági intézkedések

Szolgáltató az adatokat a mindenkori székhelyén, illetve a Webhelyet kiszolgáló webtárhely szolgáltató szerverein tárolja. Az igénybevett szolgáltatásokról szóló számlákat saját számlázó programjával vagy a Billingo online számlázóprogramjával készíti el, ennek megfelelően a számlázáshoz használt adatok az Octonull Kft, 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.,  Adószám: 25073364-2-42 szerverein is tárolódnak a számlák megőrzésének idejét meghatározó törvényben megadott ideig.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@sajatfotosajandek.hu e-mail címre jutassa el!

 

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.